Siglo XVI

Blaise Pascal

Científico, filósofo y escritor francés.

François Rabelais

Escritor y humanista francés.